W czasie pierwszej wizyty u lekarza w Poradni Leczenia Otyłości możemy spodziewać się:

Wykonania:

 • pomiaru masy ciała i wzrostu,
 • wyliczenia BMI,
 • zmierzenia obwodu talii,
 • pomiaru ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca.

Analizy lub zlecenia, jeżeli wcześniej nie były wykonane, takich badań jak:

 • stężenia glukozy,
 • stężenia cholesterolu całkowitego,
 • stężenia cholesterolu LDL i HDL,
 • stężenia triglicerydów,
 • pomiaru aktywności enzymów wątrobowych ALAT i ASPAT.

Rozmowy mającej na celu ustalenie przyczyn otyłości oraz jej wpływu na zdrowie. Lekarz powinien zapytać o takie rzeczy, jak:

 • początek zachorowania i okoliczności, jakie mu towarzyszyły,
 • historia zmian masy ciała i okresy nasilenia choroby,
 • występowanie otyłości w rodzinie i wyniesione z rodziny wzory sposobu odżywiania i związane z aktywnością fizyczna,
 • zwyczaje żywieniowe (najczęściej spożywane pokarmy i napoje, ilość jedzonych posiłków, pora dnia kiedy zjadana jest największa ilość pokarmów, dojadanie między posiłkami),
 • okoliczności towarzyszące jedzeniu, np. zwyczaj jedzenia w czasie wykonywania innych czynności, jedzenie w sytuacjach stresowych, emocje związane z jedzeniem, napady żarłoczności, problemy z kontrolą spożywania pokarmów (jedzenie na wszelki wypadek, żeby nie czuć głodu, a nie w odpowiedzi na głód),
 • aktywność fizyczną – w pracy, w domu i w czasie wolnym,
 • występujące choroby przewlekłe i stosowane z ich powodu leki,
 • regularność miesiączek (dotyczy kobiet),
 • palenie papierosów i spożywanie alkoholu,
 • motywacja do leczenia.

Podczas drugiej wizyty następuje:

Ustalenie planu leczenia, czyli

 • realnego celu redukcji masy ciała i czasu, w jakim ten cel ma zostać osiągnięty,
 • zalecenia dotyczące zmian sposobu odżywiania i aktywności fizycznej,
 • potrzeby psychoterapii,
 • możliwość zastosowania leków wspomagających leczenie nadwagi lub otyłości,
 • sposoby samokontroli (prowadzenie dzienniczka żywieniowego i aktywności fizycznej, kontrola masy ciała, obserwacja czynników, które utrudniają wprowadzenie zmian),
 • planu wizyt kontrolnych – co najmniej 1 w miesiącu.
   

Opracowano na podstawie zaleceń Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.