Ból przewlekły to doznanie, które dotyka ciało, psychikę i negatywnie wpływa na relacje człowieka z otoczeniem, rodziną oraz na karierę zawodową !?

Nie leczony ból sam staje się chorobą !!

  • Obecnie dysponujemy wieloma metodami, które skutecznie leczą ból chroniczny…
  • Terapia obejmuje ciało, psychikę i niekiedy wymaga interdyscyplinarnego zespołu specjalistów…
  • Z uwagi na specyfikę zjawiska, jakim jest ból przewlekły, miejscem właściwym do terapii tych dolegliwości jest poradnia leczenia bólu… 

Poradnia bólu jest miejscem, gdzie pacjent nie tylko otrzyma recepty na leki przeciwbólowe… 

Tu chory może też porozmawiać z lekarzem o swoim cierpieniu… Otrzyma również wskazówki, jak ma sobie radzić z bólem… 

W naszym centrum medycznym oprócz poradni leczenia bólu również w ramach poradni internistycznej zajmujemy się terapią bólu przewlekłego…