Dofinansowania

Wychodząc naprzeciw rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, podjęliśmy współpracę z instytucjami charytatywnymi, które mogą pomóc w dofinansowaniu skutecznego leczenia i rehabilitacji.

Z radością informujemy, że udało nam się pozyskać niezbędną pomoc dla dzieci niepełnosprawnych w finansowaniu rehabilitacji (do 50% kosztów terapii).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wysłanie na adres…

  • opisu sytuacji materialnej rodziny,
  • orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • rozpoznania medycznego dziecka.

W przypadku pozytywnej wstępnej kwalifikacji wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia o dochodach rodziny.