Polityka prawna została wydana w odniesieniu do domeny www.mrozekclinic.com, której użytkownikiem jest spółka MROZEK Healthcare Sp. z o.o.. MROZEK Healtcare Sp. z o.o. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w serwisie były zawsze aktualne, rzetelne oraz zgodne z prawem, jednakże MROZEK Healthcare Sp. o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o zamieszone na niniejszej stronie internetowej treści.

Podawane w serwisie treści i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.121 z późn. zm.) i są publikowane jedynie w celach o charakterze informacyjnym. MROZEK Healthcare Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich zmian. W celu uzyskania ostatecznej oferty i ceny za wykonanie poszczególnych usług przez  MROZEK Healthcare Sp. z o.o., należy kontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Szczegóły dotyczące danych kontaktowych dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „Kontakt”.

Wszelkie prawa w zakresie materiałów opublikowanych w serwisie, w tym prawa do nazw, znaków towarowych, tekstów, fotografii, filmów oraz znaków graficznych przysługują spółce MROZEK Healthcare Sp. z o.o., oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U.2013.1410 z późn. zm.).

Wszelkie informacje dotyczące osób zatrudnionych lub współpracujących z MROZEK Healthcare Sp. z o.o. wymienionych w serwisie, stanowią dobra osobiste tych osób w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.121 z późn. zm.).

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do MROZEK Healthcare Sp. z o.o. lub wykorzystywanych przez MROZEK Healthcare Sp. z o.o., za zgodą podmiotów uprawnionych. Informacje zawarte w serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody MROZEK Healthcare Sp. z o.o..

MROZEK Healthcare Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji tam zawartych, oraz do okresowego lub całkowitego ich wycofania, całkowitego bądź częściowego wycofania informacji zawartych w serwisie z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

MROZEK Healthcare Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności MROZEK Healthcare Sp. z o.o., zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.mrozekclinic.com, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.mrozekclinic.com.

MROZEK Healthcare Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu lub braku możliwości z jego korzystania. MROZEK Healthcare Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu.