Menu Zamknij

Preambuła

MROZEK Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako:  MROZEK Healthcare) szanuje Twoje prawo do prywatności i kładzie nacisk na ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego, które mają dla nas zasadnicze znaczenie. Niniejsza „Polityka prywatności” określa koncepcję przyjętą przez MROZEK Healthcare w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Wyznaczonym przez MROZEK Healthcare celem w zakresie ochrony danych osobowych jest zabezpieczenie Twojej prywatności oraz roztoczenie najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii, a także rozwój oferty MROZEK Healthcare, sprawiają, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Słowniczek pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji normatywnych. Ich celem jest jedynie przybliżenie użytkownikom niektórych pojęć użytych w naszej „Polityce prywatności”:

 1. Administrator – jest nim MROZEK Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław,
 2. Cookie – oznacza niewielką informację w postaci danych informatycznych, zapisywaną przez serwer na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika za pomocą którego łączy się z Internetem, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, smartfonu lub innego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej,
 3. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 4. Serwis – oznacza stronę internetową poprzez którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie mrozekclinic.com,
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

MROZEK Healthcare Sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane Twoje dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez MROZEK Healthcare Sp. z o.o. analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną w naszym Centrum Medycznym MROZEK Medical,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Administratorem podanych przez użytkowników danych osobowych jest MROZEK Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław.

Polityka danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych MROZEK Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław
 • przez e-mail: iod@mrozekhealthcare.pl

Dane osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia Cię umową opieki medycznej w naszym Centrum Medycznym MROZEK Medical,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji, jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Twoich praw znajdziesz tutaj
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez spółkę MROZEK Healthcare Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219), MROZEK Healthcare Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
MROZEK Healthcare Sp. z o.o. jako administrator portalu www.mrozekclinic.com nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.mrozekclinic.com, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.mrozekclinic.com.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

MROZEK Healthcare Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.