Gdzie zgłosić się po poradę medyczną przed podróżą?

Właściwe przygotowanie zdrowotne do wyjazdu warto rozpocząć od wizyty w specjalistycznej poradni lekarskiej dla podróżujących. Podczas takiej konsultacji lekarz medycyny podróży wykona szereg czynności, m.in.: 

 • poinformuje o sytuacji zdrowotnej w miejscu planowanej wycieczki,
 • zaproponuje obowiązkowe i zalecane szczepienia, dostosowane do celu i charakteru podróży,
 • ustali wskazania do profilaktyki malarii, jeśli turysta udaje się w rejon zagrożony tą chorobą,
 • przekaże wytyczne dotyczące bezpiecznego zachowania i zapobiegania chorobom zakaźnym w tropiku,
 • zaleci odpowiednie wyposażenie apteczki podróżnej.

Jakie informacje warto przygotować przed konsultacją w poradni medycyny podróży?

Następujące dane pozwolą ustalić optymalny zakres szczepień ochronnych oraz innych środków profilaktyki:

 • trasa wycieczki,
 • termin i charakter wyjazdu,
 • informacje o ostatnio przebytych i przewlekłych chorobach,
 • lista przyjmowanych na stałe leków,
 • informacje o uczuleniach na leki lub inne substancje,
 • dokumentacja przebytych wcześniej szczepień ochronnych.

Na wizytę w poradni medycyny podróży najlepiej zgłosić się na około 6 – 8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Taki okres pozwala na zaplanowanie optymalnej profilaktyki oraz dogodny dla turysty termin przeprowadzenia szczepień. Czasem do ustalenia wskazań lekarskich potrzebny jest dokładny program wycieczki, a nie tylko lista odwiedzanych krajów. Najlepiej więc dostarczyć lekarzowi medycyny podróży plan podróży z jego szczegółową trasą. Warto też przygotować inne ważne informacje o swoim zdrowiu, np. informację o obecnej lub planowanej ciąży.

Zapraszamy do Poradni Medycyny Podróży, w której lekarz medycyny podróży udzieli szczegółowych wskazówek, jak dobrze przygotować się do wakacji.