Menu Zamknij

Zrównoważony rozwój i etyka

Działalność charytatywna

Pragniemy poinformować, że od października 2021 r. wyznaczona część naszego Centrum Medycznego MROZEK Medical przy współpracy z gabinetem OLYMPICMED Adrian Mrozek oraz powoływaną właśnie do tego celu Fundacją MROZEK Foundation, będzie świadczyć darmowe usługi medyczne dla osób bezdomnych, w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz wykluczonych z publicznego systemu opieki zdrowotnej z w/w przyczyn.

Mamy głęboką nadzieję, że w związku z tym uda nam się znacząco poprawić sytuację zdrowotną osób w kryzysie bezdomności oraz osób wykluczonych z publicznego systemu opieki zdrowotnej, a których zwyczajnie nie stać na kosztowne leczenie w systemie prywatnym.

Musimy pamiętać, że każdy z nas może kiedyś znaleźć się w sytuacji kryzysowej i nie możemy być obojętni na krzywdę ludzką. W dzisiejszych trudnych czasach ważne jest aby po pierwsze liczył się dla nas człowiek. Wierzymy, że dobro wraca !!!

Osoby lub instytucje, które podzielają nasze wartości chętnie zapraszamy do współpracy.