Elektroterapia jest działem fizykoterapii, w którym wykorzystujemy działanie różnego rodzaju prądów w procesie leczniczym.

W naszej ofercie, znajdą Państwo zabiegi elektrolecznicze, takie jak:

galwanizacja – galwanizacja to oddziaływanie na dany obszar ciała leczniczą dawką prądu stałego,

jonoforeza – podobnie jak galwanizacja, to zabieg przy użyciu prądu stałego. Podczas zabiegu za pomącą prądu wprowadzamy odpowiednio dobrany lek w postaci maści żelu lub płynu do tkanek – miejsca bolesnego lub chorobowo zmienionego,
 
prądy TENS – zabieg przy użyciu prądów zmiennych. Inaczej przezskórna stymulacja nerwów. Jest sprawdzoną , nieinwazyjną i przede wszystkim niefarmakologiczną terapią przeciwbólową. Wykorzystywana jest do walki z bólem zarówno ostrym jak i tym przewlekłym. Bardzo ważną rolę w zabiegu odgrywają właściwe ułożone elektrody, których umiejscowienie ma ścisły związek z przebiegiem nerwów zaopatrujących dany obszar bólowy. Zabiegi z wykorzystaniem TENS nie leczy przyczyn bólu, ale znacznie zmniejsza dolegliwości, a efekt utrzymuje się przez długi czas,
 
elektrostymulacja – celem terapii jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego, a co za tym idzie zapobieganie zanikom mięśniowym, utrzymanie zdolności do skurczu, przywracanie siły mięśnia a nawet rozbudowa masy mięśniowej,

prądy diadynamiczne (DD) – są to prądy o małej częstotliwości (50 Hz i 100 Hz), które mają działanie przeciwbólowe i przekrwienne,

prądy interferencyjne (IF) – prądy średniej częstotliwości mają w zależności od stosowanej częstotliwości działanie przeciwbólowe, znieczulające, poprawiające trofikę czyli odżywienie tkanek, rozluźniające lub pobudzające mięśnie.