Krioterapia jest zabiegiem polegającym na obniżeniu temperatury skóry i głębiej położonych tkanek.
Efektem działania krioterapii jest bardzo duże przekrwienie skóry, które jest wynikiem reakcji obronnej naszego organizmu przed odmrożeniem. W trakcie krioterapii duże ilości krwi zostają skierowane do schładzanych tkanek w celu ich ogrzania, co znacząco rozszerza naczynia krwionośne. Gdy dochodzi do zwiększonego ukrwienia danej okolicy, szybciej się ona regeneruje i szybciej usuwane są zbędne produkty przemiany materii . Aby wzmocnić leczniczy efekt krioterapii u osób z chorobami narządów ruchu lub układu nerwowego oraz chorobami gośćcowymi zaleca się wykonywanie ćwiczeń bezpośrednio po każdym zabiegu.