Rehabilitacja postcovidowa

Przeszedłeś COVID-19?

Nadal pojawiają się duszności i trudności w nabieraniu powietrza?

Wróć do formy sprzed choroby

– skorzystaj z rehabilitacji oddechowo-krążeniowej

Ból głowy, duszności i wyczerpanie, pokasływanie i chroniczne zmęczenie to tylko jedne z objawów postcovidowych. Niektórzy Pacjenci odczuwają dolegliwości po infekcji miesiącami. W ostatnim czasie zgłaszają się do nas Pacjenci, którzy wyzdrowieli po zakażeniu koronawirusem, ale doskwierają im dolegliwości, których przed COVID-19 u siebie nie obserwowali. W takiej sytuacji nie należy czekać aż objawy same przejdą. Przede wszystkim należy zgłosić się do fizjoterapeuty i/lub lekarza, który po sprawdzeniu stanu zdrowia wskaże rehabilitację oddechowo-krążeniową, której znaczenie w procesie rekonwalescencji jest bardzo duże. 

Czym jest rehabilitacja postcovidowa?

Rehabilitacja oddechowo-krążeniowa u Pacjentów, którzy przeszli COVID-19 ma szerokie zastosowane. Jest ona użyteczna na każdym poziomie zaawansowania chorób układu oddechowego – od tych odwracalnych do przewlekłych – i stanowi cenne uzupełnienie leczenia podstawowego. Rehabilitacja oddechowa po przebytym zakażeniu koronawirusem znacząco przyśpiesza powrót do zdrowia tych pacjentów, u których to możliwe, oraz wspomaga utrzymanie na dobrym poziomie wydolnościowym układu oddechowego pacjentów z chorobami przewlekłymi układu krążeniowo-oddechowego.

Program rehabilitacji oddechowej po przebytym zakażeniu koronawirusem jest dopasowany do każdej osoby indywidualnie. Jedną z zasad rehabilitacji oddechowej jest kompleksowość polegająca na połączeniu ćwiczeń oddechowych, treningu fizycznego oraz masażu.

Cele rehabilitacji oddechowo-krążeniowej

Do głównych celów rehabilitacji oddechowo-krążeniowej należą:

 • poprawa obniżonej wydolności oddechowej na skutek przebytej choroby COVID-19,
 • poprawa mechaniki oddychania w przebiegu chorób przewlekłych układu oddechowego,
 • zapobieganie następstwom chorób układu oddechowego,
 • zapobieganie obniżeniu ogólnej sprawności chorych z chorobami układu oddechowego,
 • wykorzystanie rezerw oddechowych w przypadku nieodwracalnych zmian chorobowych w układzie oddechowym,
 • zapobieganie następstwom w przypadku nieodwracalnych zmian chorobowych w układzie oddechowym.

Dla kogo jest przeznaczona rehabilitacja oddechowa?

Rehabilitacja oddechowa może pomóc osobom:

 • po przebytym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, u których na skutek przebytej choroby COVID-19 nie nastąpił powrót do pełnej sprawności oddechowej sprzed choroby (szybsze męczenie się, płytszy oddech, zadyszka itp.),
 • cierpiącym na przewlekłe choroby płuc, których objawy, takie jak duszność i łatwa męczliwość codziennie wykonywanymi czynnościami, mają istotny wpływ na ich życie.

Zalecenia do odbycia rehabilitacji oddechowej:

 • rekonwalescencja po chorobie COVID-19,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • śródmiąższowa choroba płuc np. idiopatyczne włóknienie płuc,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • astma,
 • mukowiscydoza,
 • nadciśnienie płucne,
 • niewydolność serca.

Jak może pomóc rehabilitacja oddechowo-krążeniowa osobom po COVID-19?

Na skutek prowadzonej rehabilitacji następuje:

 • poprawa wydolności oddechowej, przejawiająca się mniejszym męczeniem się, mniejszą zadyszką, czy zniwelowaniem problemów oddechowych,
 • zmniejszenie nasilenia kaszlu i duszności,
 • poprawa kondycji psychicznej i samopoczucia,
 • możliwość wykonywania codziennych czynności w większym zakresie (np. pójście do sklepu, sprzątanie domu),
 • mniejsze prawdopodobieństwo wizyty u lekarza lub hospitalizacji,
 • możliwość wykonywania aktywności fizycznej i ćwiczeń w większym zakresie,
 • zmniejszenie poziomu lęku i depresji towarzyszących chorobie płuc,
 • zwiększenie wiedzy na temat schorzenia i sposobu postępowania z nim,
 • zwiększenie siły fizycznej,
 • poprawa jakości życia,

Kluczowe w rehabilitacji oddechowej po zakażeniu koronawirusem jest jej wczesne rozpoczęcie, kiedy to u pacjenta nie nastąpiły jeszcze trwałe i nieodwracalne zmiany w układzie oddechowym. W celu uzyskania zamierzonych efektów rehabilitacji istotna jest również systematyczność i ciągłość w wykonywaniu zaleconych procedur rehabilitacyjnych.


 

Jak przebiega rehabilitacja oddechowo-krążeniowa?

Głównym narzędziem wykorzystywanym w rehabilitacji oddechowej są ćwiczenia oddechowe, w skład których wchodzą:

 • nauka prawidłowego oddychania,
 • ćwiczenia oporowe,
 • ćwiczenia ułatwiające bądź utrudniające wdech i wydech,
 • ćwiczenia mięśni oddechowych i przepony,
 • ćwiczenia efektywnego kaszlu – szczególnie dla Pacjentów z chorobami związanymi z duża ilością wydzieliny zalegającej w układzie oddechowym,
 • ćwiczenia wydolnościowe oraz ogólnokondycyjne, które stymulująco wpływają na poprawę funkcjonowania układu oddechowego chorych, zwiększają sprawność i wydolność fizyczną pacjentów, która zwykle u osób z chorobami układu oddechowego jest obniżona,
 • drenaż ułożeniowy stosowany w celu ewakuacji wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

Efektywność rehabilitacji

Najbardziej widoczną oznaką poprawy kondycji organizmu jest lepsze samopoczucie i zmniejszenie dolegliwości postcovidowych. Dla fizjoterapeuty jednak podstawą do zakończenia rehabilitacji stanowią wyniki oznaczanych podczas każdej wizyty parametrów medycznych takich jak: saturacja, ciśnienie tętnicze, puls czy liczba oddechów w spoczynku