Terapia NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Koncepcja NDT Bobath stosowana jest głównie u niemowląt i dzieci. Wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala te jak najbardziej zbliżone do prawidłowych.
 
Rehabilitacja metodą Bobath pozwala na diagnostykę oraz prowadzenie terapii u noworodków, niemowląt, dzieci i osób starszych w przypadku:
 • asymetrii,
 • problemów z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • zaburzeń rozwoju psycho–ruchowego
 • uszkodzeń splotów nerwowych,
 • chorób nerwowo–mięśniowych typu SMA,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • wad rozwojowych,
 • zaburzeń koordynacji,
 • zaburzeń karmienia,
 • mózgowego porażenia dziecięcego (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
 • nauki pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
 • odzyskiwania sprawności po udarach.